gaśnice - KZWM OGNIOCHRON    Gaśnice i sprzęt ppoż.

            Agregat AS-60

agregat AS-60

Agregat śniegowy AS-60 BC jest przeznaczony do gaszenia pożarów grupy BC, tj. palących się cieczy, gazów i urządzeń będących pod napięciem. Agregat zamocowany jest na podwoziu, które ułatwia przewiezienie go w miejsce akcji.
Agregat posiada dużą skuteczność gaśniczą. Jest zalecany do stosowanie w halach produkcyjnych, gdzie procesy technologiczne stwarzają wysokie zagrożenie pożarowe, magazynach paliw, zakładach petrochemicznych, bazach transportowych itp.
Agregat spełnia wymagania normy PN-88/M-51072.
Dane techniczne:
Masa całkowita - 200kg
Czas działania - 65 s
Zakres temperatur stosowania - -20C +60C
Długość węża - 5m