gaśnice - KZWM OGNIOCHRON    Gaśnice i sprzęt ppoż.

            Gaśnica pianowa GW-6x-AB

gaśnica pianowa GW-6x-AB

Gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy A i B. Napełniona wodnym roztworem środka pianotwórczego AFFF. Gaśnica szczególnie przydatna w przemyśle drzewnym, włókienniczym, papierniczym, rafineryjnym itp. Wykazuje dużą skuteczność gaśniczą ze względu na zwilżalność materiałów hydrofobowych oraz tworzenie filmu wodnego na powierzchni cieczy łatwopalnych. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na stosowanie gaśnicy do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V, co zostało potwierdzone badaniami Instytutu Energetyki – Laboratorium Wysokich Napięć.
Pożary grupy AB
Podstawowe cechy:
* wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
* wąż gumowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego
* dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
* trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydową
* bezszwowy płaszcz zbiornika pokryty wewnętrznie ochronną warstwą antykorozyjną
* możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
* łatwy w montażu wspornik mocujący
* prosta obsługa
* niezawodność w działaniu
Dane techniczne:
Masa całkowita - 9,9 kg
Średnica zbiornika - 160 mm
Wysokość całkowita - 541 mm
Pożar pod napięciem - do 1000 V
Zakres temperatur stosowania - +5C +60C