gaśnice - KZWM OGNIOCHRON    Gaśnice i sprzęt ppoż.

            Urządzenie gaśnicze GSE-2x-BC

urządzenie gaśnicze GSE-2x-BC

Urządzenie gaśnicze GSE-2x-BC przeznaczone jest do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych będących pod napięciem do 1000 V. Specjalna konstrukcja dyszy wylotowej umożliwia utrzymanie dwutlenku węgla w stanie gazowym podczas całego okresu rozładowania urządzenia, co skutecznie zapobiega powstaniu zjawiska tzw. szoku termicznego, który występuje przy rozładowaniu klasycznej gaśnicy śniegowej powodując uszkodzenie układów elektronicznych.
Pożary grupy BC
Podstawowe cechy:
* dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
* trwały zbiornik stalowy wysokociśnieniowy z powłoką epoksydową
* bezszwowy płaszcz zbiornika
* nowoczesny bezpiecznik zapewniający bezpieczne użytkowanie gaśnicy w warunkach wzrostu temperatury i ciśnienia w zbiorniku
* możliwość wielokrotnego napełniania
* łatwy w montażu wspornik mocujący
* prosta obsługa
* niezawodność w działaniu
Dane techniczne:
Wysokość całkowita - 460 mm
Masa całkowita - 8,1 kg
Średnica zbiornika - 110 mm
Masa środka gaśniczego - 2 kg