gaśnice - KZWM OGNIOCHRON    Gaśnice i sprzęt ppoż.

            Urządzenie gaśnicze UGS 30

urządzenie gaśnicze UGS 30

Urządzenie Gaśnicze Śniegowe UGS-30 przeznaczone są do gaszenia pożarów grupy B i C. Może być stosowane w energetyce, przemyśle petrochemicznym, do zabezpieczenia magazynów cieczy i gazów palnych, lakierni, hal przemysłowych.
Urządzeniem UGS-30 można gasić pożary urządzeń elektrycznych o napięciu do 245 kV (Instytut Energetyki Nr EWN/06/E/07b)
Dane techniczne:
Długość węża - 5m
Masa całkowita - 73 kg
Zakres temperatur stosowania - -20C +60C
Masa czynnika roboczego - 20 kg