Informacje o firmie NATPOL Sp. z o.o. w Katowicach
Numer KRS0000126417
REGON 070894460
NIP553-20-29-432
RejestrPOZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Aktualna Nazwa"NATPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma PrawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatM. KATOWICE
GminaM. KATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
UlicaŻWIRKI I WIGURY
Nr domu16  (Budynek mieszkalny)
UwagiBRAK SIEDZIBY FIRMY POD WSKAZANYM ADRESEM (tylko skrytka pocztowa)
Kod pocztowy40-063
PocztaKATOWICE
Adres strony internetowy:BRAK
Adres poczty elektronicznejnatpolsp@wp.pl
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców 2002-08-12
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiCAŁOKSZTAŁTEM SPÓŁKI KIERUJE ZARZĄD - JEDNOOSOBOWY - KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości 
Nazwa organu wydającego akt prawny 
Sygnatura aktu prawnego 
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego 
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego 
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub NazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
SADECKI JAROSŁAWCZESŁAWPREZES ZARZĄDU
Miejsce zamieszkaniaJASTRZĘBIE ZDRÓJ
UlicaWARMIŃSKA
Nr domu10
Nr lokalu2
Kod pocztowy44-335
Nr dowoduAEN 172971
PESEL78040916715
fax32-75-00-622
telefon kom.514-577-307
telefon32-75-00-621
fax32-75-00-622

UWAGI:
Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań - w ostatnich latach kilkanaście spraw przeciwko niej zostało umorzonych z powodu bezskuteczności egzekucji przez komornika.
Śledząc działalność Spółki NATPOL w Katowicach, można odnieść wrażenie, że w transakcjach handlowych nie kieruje się ona rachunkiem ekonomicznym lecz szuka firm, które w dobrej wierze sprzedadzą jej towar na przelew, by potem im nie zapłacić. Aby ukryć taką działalność prezes firmy Pan Jarosław Sadecki nie składa żadnych sprawozdań finansowych, chociaż pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że łamie przy tym prawo.
Chcąc zweryfikować powyższe informacje wystarczy poprosić o dokumenty firmy NATPOL w czytelni Sądu Rejonowego w Katowicach w Wydziale Gospodarczym KRS, albo bezskutecznie spróbować znaleźć siedzibę Spółki pod wskazanym w KRS adresem.