OFERTA HANDLOWA
Odzież robocza i ochronna
Obuwie ochronne i robocze
Ochrona dróg oddechowych
Ochrona głowy
Ochrona oczu
Ochrona słuchu
Ochrona rąk-rękawice
Sprzęt do pracy na wysokości
Szafy biurowe
Szafki ubraniowe BHP
Szafy warsztatowe
Buty gumowe
Apteczki i sprzęt medyczny
Hydranty i szafki hydrantowe
Armatura wodna ppoż.
Tablice i znaki informacyjne
Gaśnice i sprzęt ppoż.
Węże hydrant. i ppoż.
Środki absorbcyjne
Torby i pasy narzędziowe
Ręczniki i środki czystości