Gaśnice i sprzęt ppoż. Gaśnice i sprzęt ppoż.
WWW.SUPON


gaśnica

OFERTA FIRMY KZWM OGNIOCHRON

GAŚNICE PROSZKOWE

Gaśnica proszkowa GP-1x-ABC/PM
Gaśnica proszkowa GP-1x-BC/PM
Gaśnica proszkowa GP-1z-ABC
Gaśnica proszkowa GP-1z-BC
Gaśnica proszkowa GP-2x-ABC
Gaśnica proszkowa GP-2z-ABC
Gaśnica proszkowa GP-2z-BC
Gaśnica proszkowa GP-4x-ABC
Gaśnica proszkowa GP-6x-ABC
Gaśnica proszkowa GP-6x-ABC/E
Gaśnica proszkowa GP-6x-BC
Gaśnica proszkowa GP-6z-ABC
Gaśnica proszkowa GP-6z-BC
Gaśnica proszkowa GP-9z-BC
Gaśnica proszkowa GP-9x-ABC
Gaśnica proszkowa GP-12z-ABC
Gaśnica proszkowa GP-12z-BC
Gasnica proszkowa GP-12x-ABC

GAŚNICE ŚNIEGOWE

Gaśnica śniegowa GS-5x-BC
Gaśnica śniegowa GS-5x-BC/E
Urządzenie gaśnicze GSE-2x-BC

GAŚNICE PIANOWE

Gaśnica pianowa GW-6z-AB
Gaśnica pianowa GW-9z-AB
Gaśnica pianowa GW-6x-AB
Gaśnica pianowa GWG-2x-AF
Gaśnica pianowa GW-6x-AB/T -20C

GAŚNICE PRZEWOŹNE I AGREGATY GAŚNICZE

Urządzenie gaśnicze UGS 20
Urządzenie gaśnicze UGS 30
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25x-ABC
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50x-ABC
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25z-ABC
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50z-ABC
Agregat AS-60
Agregat specjalistyczny AP-250z-ABC